Privacybeleid

Verklaring gebruik van persoonsgegevens door Modelbouwclub Weert.

 

Deze verklaring is een onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 binnen de Europese Unie van kracht is.

 

De Modelbouwclub Weert verwerkt en gebruikt, de door de leden verstrekte persoonsgegevens bij inschrijving voor administratieve afhandelingen en informatieverstrekking aan de leden.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratieve handelingen binnen de club en worden niet zonder noodzaak verstrekt aan personen of instanties buiten de modelvliegclub.

De gegevens zijn, in schrift en/of elektronisch, centraal opgeslagen bij het secretariaat van de modelvliegclub.

Deze gegevens worden ook na opzegging van het lidmaatschap minimaal 3 jaar bewaard ten behoeve van de administratie en historische naslag.

 

De onderstaande persoonsgegevens zijn en worden gebruikt voor Ledenadministratie, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

 

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres(sen)
 • Geboortedatum
 • Inschrijfdatum lidmaatschap
 • Lid status
 • Duur lidmaatschap
 • Brevetgegevens

De onderstaande persoonsgegevens zijn en worden gebruikt voor het aanvragen van een vliegbrevet bij de Federatie van Limburgse Radio Controle Vliegers en worden daar ook opgeslagen volgens de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 • Examenformulier
 • (Digitale) Pasfoto
 • Naam
 • Handtekening
 • Geboortedatum

 

De onderstaande persoonsgegevens zijn en worden gebruikt voor contributieheffing.

 

 • Naam
 • Bankrekening gegevens
 • Handtekening
 • Incasso toestemming

 

Daarnaast is het mogelijk dat U getoond wordt op beeldmateriaal wat gemaakt is of wordt op het terrein van de vereniging of tijdens door de vereniging georganiseerde activiteiten. Dit beeldmateriaal kan vertoond worden via de sociale mediakanalen of andere media uitingen.

Het maken van beeldmateriaal kan gebeuren door zowel leden als niet leden van de vereniging.

 

Deze verklaring is persoonlijk gestuurd, per email, naar alle leden.

Na ontvangst van deze verklaring gaan de leden akkoord met het gebruik van de vermelde persoonsgegevens voor de aangegeven doeleinden.

Alle leden hebben echter het recht deze toestemming in zijn geheel of gedeelten ervan te herroepen, middels een schriftelijke kennisgeving, aan het secretariaat van Modelbouwclub Weert.