Het veld

MBC Weert vlieggebied

Ons veld is ongeveer 120 meter lang en 50 meter breed. Het vlieggebied is beperkt, zoals op het onderstaand plaatje te zien is:

Omdat het vliegveld in een natuurgebied ligt waar veel vogelspotters ook hun hobby hebben, wordt er naar gestreefd dat het geluid van het modelvliegtuig onder de 80 dB ligt. Deze grens is ook wettelijk verplicht en alle nieuwe vliegtuigen moeten hier aan voldoen.