Privacybeleid

MBC Weert,

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacybeleid opgezet. 

In ons privacybeleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt. 

Ons privacybeleid is van toepassing op alle diensten van MBC Weert en niet van derden. Door gebruik te maken van onze website www.mbcweert.nl accepteert u ons privacybeleid.

E-mail / Contactformulier

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Cookies

Onze website www.mbcweert.nl. maakt gebruik van “cookies”  om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen bij google analytics. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

U kunt ervoor kiezen om de cookies wel of niet te accepteren. Het is mogelijk dat sommige functies en –services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

MBC Weert verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor de genoemde doeleinden die worden beschreven in ons privacybeleid, tenzij van tevoren schriftelijk door u goedgekeurd.

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website www.mbcweert.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacybeleid. De meest up to date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers van onze website www.mbcweert.nl de gelegenheid tot het inzien, wijzigen, of verwijderen van de persoonlijke informatie die op dat moment op onze server staat.

Leden

De Modelbouwclub Weert verwerkt en gebruikt, de door de leden verstrekte persoonsgegevens bij inschrijving voor administratieve afhandelingen en informatieverstrekking aan de leden. 

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratieve handelingen binnen de club en worden niet zonder noodzaak verstrekt aan personen of instanties buiten de modelvliegclub. 

De gegevens zijn, in schrift en/of elektronisch, centraal opgeslagen bij het secretariaat van de modelvliegclub. 

Deze gegevens worden ook na opzegging van het lidmaatschap minimaal 3 jaar bewaard ten behoeve van de administratie en historische naslag. 

De onderstaande persoonsgegevens zijn en worden gebruikt voor Ledenadministratie, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten. 

 • Naam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer(s) 
 • Emailadres(sen) 
 • Geboortedatum 
 • Inschrijfdatum lidmaatschap 
 • Lid status 
 • Duur lidmaatschap 
 • Brevetgegevens 

De onderstaande persoonsgegevens zijn en worden gebruikt voor het aanvragen van een vliegbrevet bij de Federatie van Limburgse Radio Controle Vliegers en worden daar ook opgeslagen volgens de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 • Examenformulier 
 • (Digitale) Pasfoto 
 • Naam 
 • Handtekening 
 • Geboortedatum 

De onderstaande persoonsgegevens zijn en worden gebruikt voor contributieheffing. 

 • Naam 
 • Bankrekening gegevens 
 • Handtekening 
 • Incasso toestemming

Daarnaast is het mogelijk dat U getoond wordt op beeldmateriaal wat gemaakt is of wordt op het terrein van de vereniging of tijdens door de vereniging georganiseerde activiteiten. Dit beeldmateriaal kan vertoond worden via de sociale mediakanalen of andere media uitingen. 

Het maken van beeldmateriaal kan gebeuren door zowel leden als niet leden van de vereniging. Deze verklaring is persoonlijk gestuurd, per email, naar alle leden. 

Na ontvangst van deze verklaring gaan de leden akkoord met het gebruik van de vermelde persoonsgegevens voor de aangegeven doeleinden. 

Alle leden hebben echter het recht deze toestemming in zijn geheel of gedeelten ervan te herroepen, middels een schriftelijke kennisgeving, aan het secretariaat van Modelbouwclub Weert. 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

MBC Weert